Hastane Yöneticisi
Uzm. Dr. Abdullah CANTÜRK

Yöneticinin Mesajı

Çocuk Nefrolojisi

              Pediatrik nefroloji, çocukların böbrek ve idrar yolları ile ilgilenen bilim dalıdır. Pediatrik nefroloji bölümünün amacı çocuklarda böbrek hastalıklarının tanısını erken koymak, tedavi etmek yanısıra yeniden hasta olmaktan korumak ve böbrek yetmezliğine gidişi engellemektir. Buna karşın son dönem böbrek yetmezliği nedeni ile yaşaması mümkün olmayan çocukları da periton diyalizi ve hemodiyaliz tedavileri ile yaşatabilmektir. 

               Pediatrik nefroloji bölümümüzde aşağıdaki hastalık gruplarının tetkik tedavi ve izlemleri yapılabilmektedir;

 • İdrar yolu enfeksiyonu
 • Vezikoüreteral reflü
 • Hematüri
 • Proteinüri
 • Gece - gündüz idrar kaçırmalar ( işeme disfonksiyonu - enürezis noktürna )
 • Böbrek taşları
 • Hiperkalsiüri
 • Anne karnında ultrasonla saptanan hidronefrozlar ve diğer doğuştan saptanan idrar yolu anomalileri ( tek böbrek, çift toplayıcı sistem, posterior üretral valv gibi. )
 • Hipertansiyon
 • Glomerüler hastalıklar ( akut - kronik glomerülonefritler, nefrolik sendrom )
 • Böbrek kistleri
 • Akut böbrek yetmezliği
 • Kronik böbrek yetmezliği
 • Tübülointerstisyel hastalıklar ( katılsal böbrek hastalıkları, bartter sendromu ) 

               Sistemik hastalıklara bağlı böbrek tutuluşları ( Henoch - schön lein  purpurası, ailevi akdeniz ateşi ) pediatrik nefroloji hastalarında gerektiğinde ileri idrar ve kan tetkikleri biyokimya laboratuvarı, ileri görüntüleme yöntemlerinden USG radyoloji bölümü, sintigrafik tetkikler ( DMSA , DTPA ) Nükleer Tıp Anabilim dallarınca gerçekleştirilmektedir.

Uzm. Dr. İlknur GİRİŞGEN
Çocuk Nefrolojisi

 Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Kaşüstü Mahallesi Topal Osman Sokak No:7 Yomra / TRABZON
Tel : ( 0462 ) 341 56 56, ( 0462 ) 341 56 30 - 38, ( 0462 ) 341 56 58 - 63

Copyright © 2011 Tüm Hakları Saklıdır
Design and Coding : Sevgi  Mustafa