Hastane Yöneticisi


Doç. Dr. Mustafa YILMAZ


Yöneticinin Mesajı

Elastrografi ile Ultrasonda Yeni Bir SolukMEME VE TİROİD KİTLELERİNİN GÖRÜNTÜLENMESİNDE YENİ TEKNOLOJİ

KANSERLİ KİTLELERİN GÖRÜNTÜLENMESİNDE YENİ TEKNOLOJİ

Radyoloji Uzmanı Dr. H. Ayça ATA KORKMAZ  Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yeni uygulanmaya başlanan, kanser tedavisinde çok önemli bir yere sahip görüntüleme tekniği hakkında bilgi verdi.  

Korkmaz,  “Radyolojik görüntüleme yöntemlerinden Elastografi dünya çapında özellikle son yıllarda kullanımı dikkat çekici oranda artmış, kolay ulaşılabilir ve kullanımı pratik yeni bir görüntüleme yöntemidir. Uygulanan dokunun sertlik derecesine göre kodlanan renk haritası ve elastikiyet oranı kullanılarak değerlendirme sağlar. Kanserli dokular çevre yağ ve kas dokularına göre daha serttirler. Temel kullanım prensibi kanserden etkilenen dokuların elastikiyetini kaybederek sert bir yapıya dönüştüğü gerçeğidir “dedi

Elastografinin kullanım alanlarını ifade eden Korkmaz,  Elastografinin halihazırda mevcut kullanım alanları arasında tiroid, meme ve pankreas hastalıkları ile lenf nodları ve bağırsak lezyonlarının tutulumunun iyi huylu-kötü huylu tümörlerinin tespiti yer alır.  Günümüzde elastografi özellikle meme ve tiroid kitlelerinde çok değerli bir değerlendirme yöntemi olarak kabul edilmektedir. Hastanemizde sahip olduğumuz teknoloji kapsamında Elastografi ile ilgili yapabildiğimiz klinik çalışmaları başlıca dört ana grup altında toplanabilir. Bunlar; Tiroid ve meme kitlelerinin iyi huylu-kötü huylu ayrımı, küçük kireçlenme odaklarının değerlendirilmesi, koltuk altında, boyunda ya da kasık bölgesindeki yüzeyel lenfadenopatilere kanser hücresinin yayılıp yayılmadığı yönündeki değerlendirmeler ve cerrahi operasyondan önce kanserli kitleyi küçültmek için yapılan tedavilerin takibidir. Şüphesiz rutin klinik uygulamaya en önemli katkısı “gereksiz biyopsi ve takiplerin azaltılması” dır. 

Korkmaz, “Elastografi Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanemizdeki mevcut yüksek teknolojili ultrason cihazlarında bulunan ek bir özelliktir. Ayrı bir cihaz ya da donanım gerektirmemesi nedeniyle vatandaşlarımıza ayrıca bir maliyeti bulunmamaktadır. Elastografi incelemesi 2-5 dakika gibi çok kısa bir zaman süresi içinde tamamlanabilmektedir” dedi.Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Kaşüstü Mahallesi Topal Osman Sokak No:7 Yomra / TRABZON
Tel : ( 0462 ) 341 56 56, ( 0462 ) 341 56 30 - 38, ( 0462 ) 341 56 58 - 63

Akgün Yazılım © 2015 Tüm Hakları Saklıdır