Hastane Yöneticisi


Doç. Dr. Mustafa YILMAZ


Yöneticinin Mesajı

Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ERCP Uygulaması Hayata Geçti. 

Genel Cerrahi Uzmanı Opr.Dr.İzzettin KAHRAMAN KTÜ Tıp Fakültesi haricinde Trabzon Kamu Hastanelerinde ilk olan ERCP uygulaması hakkında açıklamalarda bulundu. ERCP işlemi Kanuni Eğitim ve  Araştırma Hastanesinde Haziran 2016 dan itibaren   yapılmaktadır. Şu ana kadar kırk hastaya bu işlem başarıyla uygulanmıştır. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Trabzon Kamu Hastaneleri Birliği Kanuni Eğitim ve  Araştırma Hastanesinde hizmet vermeye devam etmekteyiz dedi ve ERCP ile ilgili aşağıdaki bilgileri verdi.

ERCP (Endoskopik Retrograd Kolanjio Pankreatikografi) nedir?

 ERCP karaciğer, safra yolları ve pankreas hastalıklarının teşhis ve tedavisinde kullanılan bir yöntemdir.

 

ERCP nasıl yapılır?

Endoskopi ile ağız yolundan girilerek yemek borusu ve mide geçilir ve dodenuma ulaşılır. Duodenumda bulunan milimetrik safra yolu ağzına endoskop içinden geçirilen ince bir kanülle girilir ve safra yollarının içine röntgen cihazından görülebilen kontrast madde verilir. Bu sırada röntgen cihazı ile elde edilen görüntü sayesinde safra yollarında bulunan taş, tümör, darlık gibi anormallikler tanınır. Safra yollarına müdahale düşünülüyorsa, ucunda tel bulunan bir başka kanülile, safra yolları girişi elektrokoter aracılığıyla elektriksel olarak kesilerek genişletilir. Örneğin safra taşı varsa, basket ya da balon kateter endoskopun içinden geçirilir ve taş yakalanarak ya da çekilerek çıkartılır. Safra akımını engelleyen tümör ya da darlık gibi durumlarda bir balon ile bu darlık giderilebilir, ya da darlık bölgesine bir stent yerleştirilerek safra akışı sağlanır. İşlem süreri sıklıkla 20-30 dakika kadardır. Başarılı bir işlem sonrası hasta aynı gün ya da sonraki gün normal yaşamına döner.

ERCP hangi durumlarda yapılır?

En sık ERCP yapılma nedeni safra yollarında taş bulunmasıdır. Safra kesesinde oluşan taşın buradan ana safra kanalına düşmesi sonucu ortaya çıkan tıkanıklığı gidermek için yapılır. Bunun dışında safra yolları ve pankreas tümörleri, safra yolları darlığı, safra yollarından kaçak olması (özellikle cerrahi girişimler sonrası), bazı pankreas hastalıkları ERCP endikasyonlarını oluşturur.

ERCP'nin alternatifleri var mıdır?

Yukarıda sayılan hastalıklarda cerrahi girişim de bir tedavi yöntemi olarak uygulanır. Ancak bu bölge cerrahi girişim açısından zorluklar içerir ve açık cerrahi girişim sonrası komplikasyon riski ERCP ye göre çok daha yüksektir ve hastanın günlerce hastanede yatışı gerekir.

ERCP'ninyan etkileri nelerdir?

İşlem genel olarak güvenli olmakla birlikte, ERCP nin de bazı komplikasyonları vardır. Bu komplikasyonların en önemlileri pankreas bezinin iltihaplanması (pankreatit), eletriksel kesi sırasında ortaya çıkan kanama ya da barsak delinmesidir. Çogu kez bu komplikasyonlar endoskopik müdahale ile giderilebilse de, seyrek olarak cerrahi girişim gerekebilir ve hastanede yatarak tedavi uygulanabilir. Bazen anatomik ya da teknik nedenlerle işlem başarısız kalabilir. Deneyimli ellerde ERCP işlemi %95'in üzerinde başarılı ve güvenlidir. Bütün bu risklere karşın ERCP yukarıda sayılan hastalıklarda ve özellikle safra yollarına düşen taş durumlarında en güvenli girişimdir ve safra yollarına yapılacak müdahalelerde ilk seçenektir.

 

                Sonuç olarak ERCP karaciğer, safra yolları ve pankreas hastalıkları teşhis ve tedavisinde kullanılan  görece düşük riskli bir işlemdir ve artık hastanemizde yaygın olarak yapılabilmektedir.

   GENEL CERRAHİ UZMANI

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                Opr.Dr.İzzettin KAHRAMAN Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Kaşüstü Mahallesi Topal Osman Sokak No:7 Yomra / TRABZON
Tel : ( 0462 ) 341 56 56, ( 0462 ) 341 56 30 - 38, ( 0462 ) 341 56 58 - 63

Akgün Yazılım © 2015 Tüm Hakları Saklıdır