Hastane Yöneticisi


Doç. Dr. Mustafa YILMAZ


Yöneticinin Mesajı

Hastanemizde Obezite ameliyatları yapılmaya başlanmıştır.OBEZİTE NEDİR?

Vücuttaki yağ oranının normalden kadınlarda en az %35, erkeklerde %25 fazla olması demektir. Obezite beklenen ömrü kısaltan ve mutlaka tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. Hastalığın bileşenleri arasında çevresel faktörler, genetik faktörler, fazla alınan kalorinin harcanmaması gibi birçok etmen vardır. Bu hastalık zamanla giderek artmaktadır. Şöyleki Amerika Birleşik Devletlerinde obezite önlenebilir ölümler sıralamasında sigaradan sonra ikinci sırada gelmektedir. Bu durum ülkemiz içinde benzerdir. Ülkemizde obezite oranı erkelerde %20 yi , kadınlarda % 40’ ı aşmaktadır.

Obezlerde artmış yağ dokusu tüm vücut sistemine etki eden hormonal ve kimyasal maddeler salgılar. Bunlardan bazıları da iştahın açılmasına doygunluk sınırının giderek yukarı çıkmasına neden olur.Obezkişilerde yüksek insülin direnci, şeker hastalığı, kan yağları yüksekliği, kalp damar hastalıkları, eklem hasarı, depresyon ahlaki boyutundan dolayı çok dillendirilemeyen cinsel fonksiyon bozuklukları, uykuda solunumun geçici durması gibi ciddi hastalıklar sıklıkla beraberdir.Bunun yanında obez bir insanın giyim kuşamdan tutun toplu taşıma araçlarında çektiği sıkıntılar, girdiği ortamda, çalışma ortamında üzerinde bulunan gözlerden duyduğu rahatsızlıklar da göz ardı edilemez.

OBEZİTE TEŞHİSİ NASIL KONUR ?

Tüm dünyada uygulanan ana tanı yöntemi  (uzak doğu ülkelerinde az farklı olsada ve bazı vücut tilerinde uygunluğu tartışılsa da) vücut kitle indeksine (VKİ)bakmaktır.  VKİ kilonun metre cinsinden karesine bölünmesi ile bulunur. VKİ 30’un üzerinde çıkarsa obezite hastalığından bahsedilir.

Obezite 3’ e ayrılır:

-VKİ 30-35 arasında ise birinci derece obez

-VKİ 35-40 arasında ise ikinci derece obez

-VKİ 40’ın üzerinde ise üçüncü derece obez denir. Üçüncü derece obeziteye  Morbid obezite de denir. Biz morbid obezitesi olan veya ikinci derece obez olup metaboliksendrom denilen ciddi ek hastalığı olan grubu ameliyat ediyoruz.

Bunun yanında bel çevresi ölçümü gibi değerlendirme yöntemleri de vardır.Bel çevresi kadınlarda 88cm, erkeklerde 102 cm den fazla ise kalp damar hastalıklarında belirgin risk arttığı bilinmektedir.

Obezite hastalığı nasıl tedavi edilir?

Öncelikle obezitenin birçok nedeninin olması yanında en önemli etkenin fazla alınan kalorinin harcanamaması olduğu bilinmelidir. Dolayısı ile obezite nedeninin   herhengi bir hormonal problemden kaynaklanmadığı    kanıtlanmalıdır. Hastaların ameliyat seçeneğinden önce tıbbi gözetim altında diyet ve egzersiz programlarını uygulamış olması gerekir. Ne yazık ki şunu belirtmek gerekir; Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre diyet ve egzersiz ile zayıflayan kişilerin sadece %3-5 kilosunu koruyabilmektedir. 

Bu nedenle başka tedavi seçenekleri arayışı kaçınılmazdır.  Tedavide kullanılan bazı ilaçlar olsa da bunların uzun dönemde etkinlerinin ortadan kalkması, bıktırıcı yan etkilerinin olması gibi nedenlerden dolayı    yaygın  tercih edilmememktedirler.

Son yıllarda tıbbi olarak kanıtlandığı ve giderek artan şekilde uygulandığı üzere ameliyat kalıcı ve en iyi çözümdür.

Nasıl bir ameliyat, ameliyat tipleri var mı?

Obezite ameliyatları iki temel etki mekanizması  ile tedavi ettiricidir. Bunlardan biri gıda alımını kısıtlamak, diğer ise fazla  kalori emilimini azaltmaktır.  Bu amaçla 1950 li yıllardan beri uygulanmış çeşitli ameliyat prosedürleri vardır. Günümüzde özellikle 2008 yılından sonra hızla giderek artan bir şekilde uygulanan  ameliyat prosedürü Sleeve gastrektomi yani tüp mide ameliyatıdır. Diğer bir ameliyat şekli olan Mini gastrik bypass özelikle belirli hasta gruplarında sık tercih edilen  bir ameliyat prosedürüdür. Bunun yanında, biliyopankreatik diversiyon, duedonal switch gibi ameliyat prosedürleride vardır.

Biz tüp mide ameliyatını uygulamayı tercih ediyoruz. Çünkü bu ameliyatla midenin depo rezervuar görevi çok azalır. Midenin fundus adı verilen bölümü çıkartıldığından buradan salgılanan iştah hormonu üretimi düşer ve iştah azalır. Az miktarda gıda ile doyma hissi oluşur. Herşeyden yemeli ama az yemeli prensibine uygundur. Besinlerin mide bağırsak sistemindeki doğal akış sırası korunmuş olur.

Tüp mide ameliyatının dezavantajları var mıdır?

Midenin büyük kısmı çıkartıldığı için tekrar eski haline dönmesi mümkün değildir. Ancak tüp haline getirilmiş mide zamanla genişleyebilir ve kilo kaybettirici etkisini azaltabilir. Fazlaca teknolojik madde kullanmayı gerektirir. Ayrıca, sıvı yüksek kalorili gıdalara düşkün kişilerde zayıflama potansiyelinin kısıtlı olması gibi dezavantajları vardır.

Bu ameliyatın yapılmayacağı kişiler var mıdır?

Hormonal bozukluk varlığı araştırılmamış kişiler, anestezi uygulamasının çok riskli olduğu kontrolsüz sistemik hastalığı olanlar, vücut kitle indeksi 35’in altında olanlar, zihinsel özürlüler, psikiyatrik sorunları olanlar, ilaç-alkol ve madde bağımlısı olanlar, tümüyle hareketsiz hastalar, sosyal yönden yalnız olanlar, aktif bulumia gibi aşırı yeme problemi olanlara ameliyat önermiyoruz.

 Bu ameliyatın riskleri nelerdir?

Tüm ameliyatlar göz önüne alındığında tüp mide ameliyatı orta derece riskli bir ameliyattır. Tüp mide ameliyatı ile ilgili ciddi sorun yaşama riski %2 dir. Bu ameliyatta %3-5 hafif problemler de yaşanabilir. Sonuçta bu ameliyatı olanların %95’i hiçbir sorun yaşamadan sağlıklı bir hayat yaşarlar. Aslında bu noktada şu sorulmalı: hangisi daha riskli? Obez yaşamak mı, ameliyat olmak mı? Ameliyat olmayıp obez olarak yaşamaya devam eden kişilerin, tüp mide ameliyatı olan kişilerden ortalama 10 yıl daha az yaşadığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Yani obez yaşamak ameliyat olmaktan çok daha risklidir.

 

Obezite tedavisinde tüp mide operasyonu  2016 Ekim ayından itibaren hastanemizde yapılmaya başlanmıştır.

                                                                                                                                                                       GENEL CERRAHİ UZMANI

                                                                                                                                                                                                                                                                                               Opr.Dr.İzzettin KAHRAMAN Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Kaşüstü Mahallesi Topal Osman Sokak No:7 Yomra / TRABZON
Tel : ( 0462 ) 341 56 56, ( 0462 ) 341 56 30 - 38, ( 0462 ) 341 56 58 - 63

Akgün Yazılım © 2015 Tüm Hakları Saklıdır