Hastane Başhekimi

Doç. Dr. Hülya KILIÇ YILMAZ


Başhekimin MesajıÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ 06 Ağustos 2013 tarihli 28730 sayılı “Sağlık Hizmeti Kalitesinin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik” yayınlanmıştır.Bu yönetmelikle sağlık  kurum  ve  kuruluşlarında  kaliteli  hizmet  sunumunun sağlanması amacıyla, hasta güvenliği, çalışan güvenliği, hasta memnuniyeti ve çalışan memnuniyetini esas alan sağlık hizmet kalite standartları (SHKS) ile bu standartların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlenmiştir. 
SHKS gereğince sağlık kurum ve kuruluşlarında Çalışan Güvenliği Komitesi kurulması zorunlu hale getirilmiştir. Çalışan Güvenliği Komitesinde
Tıbbi, idari ve hemşirelik hizmetleri yöneticilerinden birer temsilci, kalite yönetim direktörü, bir hekim, enfeksiyon hemşiresi, gü-venlik amiri, psikiyatrist veya psikolog veya sosyal hizmet uzmanı, diğer meslek gruplarından (laboratuvar teknisyeni, anestezi teknisyeni, radyoloji teknisyeni) bir temsilci ve bölüm kalite sorumlularından en az iki temsilci yer almalıdır.  Düzenli aralıklarla toplanmalı, gerektiğinde düzeltici-önleyici faaliyetleri başlatmalıdır. Çalışanlara konu ile ilgili eğitim düzenlemelidir.


Komitenin görev tanımı asgari olarak;

·         Çalışanların zarar görme risklerinin azaltılması,

·         Riskli alanlarda çalışanlara yönelik gerekli önlemlerin alınması,

·         Fiziksel şiddete maruz kalınma risklerinin azaltılması,

·         Kesici delici alet yaralanma risklerinin azaltılması,

·         Kan ve vücut sıvılarıyla bulaşma risklerinin azaltılması,

·         Sağlık taramalarının yapılması konularını kapsamalıdır.

                 

 

 

 

 • Opr. Dr. M. Feryat DEMİRHAN
  Birimi;
  Başhekimlik
  Telefonu ;
  10000
  Görevi ;
  Başhekim Yardımcısı
  Email-Adresi ;
  feryatd@trabzonkanuni.gov.tr
 • Erkan BULUT
  Birimi;
  Başhekimlik
  Telefonu ;
  10000
  Görevi ;
  İdari ve Mali İşler Müdürü
  Email-Adresi ;
  erkanb@trabzonkanuni.gov.tr
 • Ayşe DURKAN
  Birimi;
  Başhekimlik
  Telefonu ;
  10000
  Görevi ;
  Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü
  Email-Adresi ;
  ....@trabzonkanuni.gov.tr
 • İlyas ALP
  Birimi;
  Başhekimlik
  Telefonu ;
  10000
  Görevi ;
  Hasta Hizmetleri ve Sağlık Otelciliği Müdürü
  Email-Adresi ;
  ilyasa@trabzonkanuni.gov.tr
 • Dr. Ali Çelik
  Birimi;
  Hekim
  Telefonu ;
  0
  Görevi ;
  Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı
  Email-Adresi ;
  ...@trabzonkanuni.gov.tr
 • Uzm.Dr. Tuğba ERDOĞAN
  Birimi;
  Hekim
  Telefonu ;
  0
  Görevi ;
  Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı
  Email-Adresi ;
  ....@trabzonkanuni.gov.tr
 • Aysel KARADENİZ
  Birimi;
  Enfeksiyon Kontrol Komitesi
  Telefonu ;
  10000
  Görevi ;
  Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi
  Email-Adresi ;
  sukrank@trabzonkanuni.gov.tr
 • Gökhan BODUR
  Birimi;
  Psikolog
  Telefonu ;
  0
  Görevi ;
  Psikolog
  Email-Adresi ;
  ....@trabzonkanuni.gov.tr
 • Yavuz BİLGE
  Birimi;
  Laboratuar Teknisyeni
  Telefonu ;
  0
  Görevi ;
  Laboratuar Teknisyeni
  Email-Adresi ;
  ....@trabzonkanuni.gov.tr
 • Uzm DR. Gaye ECİN
  Birimi;
  Hekim
  Telefonu ;
  0
  Görevi ;
  Radyoloji Uzmanı
  Email-Adresi ;
  ....@trabzonkanuni.gov.tr
 • Serkan DEMİRCİ
  Birimi;
  Anestezi Teknisyeni
  Telefonu ;
  10000
  Görevi ;
  Anestezi Teknisyeni
  Email-Adresi ;
  sukrank@trabzonkanuni.gov.tr
 • Nurten DENİZ
  Birimi;
  Kalite Yönetim Birimi
  Telefonu ;
  0
  Görevi ;
  Yönetim Hizmetleri BKS
  Email-Adresi ;
  ....@trabzonkanuni.gov.tr
 • Uzm. Dr.Birsel YAYLA
  Birimi;
  Biyokimya Laboratuarı
  Telefonu ;
  0
  Görevi ;
  Biyokimya Laboratuarı BKS
  Email-Adresi ;
  ....@trabzonkanuni.gov.tr
 • Gamze KOŞGİN
  Birimi;
  Başhekimlik
  Telefonu ;
  10000
  Görevi ;
  İdari ve Mali İşler Müdürü
  Email-Adresi ;
  ....@trabzonkanuni.gov.tr
 • Cemalettin SÜNNETÇİ
  Birimi;
  Afet ve Acil Durum Yönetimi Sorumlusu
  Telefonu ;
  10000
  Görevi ;
  Sivil Savunma Amiri
  Email-Adresi ;
  sukrank@trabzonkanuni.gov.tr
 • Pınar YALÇIN
  Birimi;
  Sosyal Çalışmacı
  Telefonu ;
  10000
  Görevi ;
  Sosyal Çalışmacı
  Email-Adresi ;
  .....@trabzonkanuni.gov.tr
 • Harun KARADENİZ
  Birimi;
  Röntgen Teknisyeni
  Telefonu ;
  10000
  Görevi ;
  Röntgen Teknisyeni
  Email-Adresi ;
  .....@trabzonkanuni.gov.tr
 • Nilüfer BABAYİĞİT MADEN
  Birimi;
  Çalışan Sağlığı Birimi
  Telefonu ;
  10000
  Görevi ;
  Hemşire
  Email-Adresi ;
  .....@trabzonkanuni.gov.tr

 

 

 

 Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Kaşüstü Mahallesi Topal Osman Sokak No:7 Yomra / TRABZON
Tel : ( 0462 ) 341 56 56, ( 0462 ) 341 56 30 - 38, ( 0462 ) 341 56 58 - 63

Akgün Yazılım © 2015 Tüm Hakları Saklıdır